cabs en robber is eigenlijk een soort politie en boefje er is een of meerderen politie die moet(en)  proberen allen boefen te vangen.
de boefen kunnen ook de gene die getikt is weer vrij tikken.De boefen mogen 3 seconden op de stoep komen.

zelfverzonnen is een spel waar je beschemers om moet hebben en de volgende spullen: